logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


FELTY - Výrobky z keramických a bio vláken - Žároizolační materiály

 

Felty z keramických vláken

  • plsti Fiberfrax Durafelt jsou vyráběny ze žárovzdorných keramických vláken Fiberfrax, smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností těchto flexibilních plstí
  • náš pokročilý výrobní proces zajišťuje nízkou hmotnost výrobku, jeho vysokou pevnost současně s velmi nízkou tepelnou vodivostí a výbornými vlastnostmi při dalším zpracování
  • různé směsi žárovzdorných vláken používaných ve výrobním procesu umožňují vyrábět ucelenou řadu plstí až do klasifikační teploty 1500°C
  • výrobky Fiberfrax Durafelt jsou k dispozici v široké škále velikostí a tlouštěk
  • TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.

 

Felty z bio vláken

  • plsti Insulfrax Felt jsou vyráběny z biorozpustných vláken Insulfrax (směs oxidů alkalických zemin a křemíku), smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností těchto flexibilních plstí
  • náš pokročilý výrobní proces zajišťuje nízkou hmotnost výrobku, jeho vysokou pevnost současně s velmi nízkou tepelnou vodivostí a výbornými vlastnostmi při dalším zpracování
  • plsti Insulfrax Felt jsou k dispozici v široké škále velikostí a tlouštěk.
  • TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.